Miljøsanering

I forbindelse med nedrivningsopgaver eller saneringsopgaver vil man ofte finde miljøskadelige stoffer. Her kan J Kjeldsen Nedrivning varetage miljøsanering, når det drejer sig om sundhedsskadelige stoffer, som primært er PBC, bly og asbest

Når man taler om miljøsanering, er det ofte de bygninger og ejendomme der blev opført i årene 1955 – 1980, som er i fokus. Men der er også grund til at være opmærksom i håndteringen af nyere bygninger.

Når vi sættes på en miljøsanerings opgave, kan du trygt regne med, at både arbejdsmiljøet, det ydre miljø og nabohensynet bliver håndteret forsvarligt.

J Kjeldsen Nedbrydning er certificeret inden for arbejde med asbest og PCB-holdige materialer og konstruktioner.