Jordarbejde

Nedrivning af bygninger kan tit indbefatte jordforurening efter f.eks olietank som har stået og lækket olie i mange år. I disse sager har vi stor erfaring i at samarbejde med et ingenør firma med tilknyttet laboratorie.Vi kan  således  hurtigt og effektivt  komme problemet til livs, hvor bygherre kan komme vider som planlagt.

I samråd med myndighederne og ingenør firmaet, afgrænser og bortkører vi den del af jorden, som er forurenet. Jorden bliver afgravet og nye prøver bliver taget og testet.

Vi har også stor erfaring i jordopgaver.

Efter fjernelse af bygninger er der ofte en lavning hvor bygningen har ligget eller en kælder. Dette kan vi fylde med jord/grus/råjord hvorefter vi laver en anmeldelse til kommunen om jordflytning af rent jord til opfyldning af byggegruben.

Efter vi har fjernet bygningen, kan vi sammen med bygherrer som ønsker opførsel af f.eks nyt hus/bygning, lave en såkaldt sandpude. Prøver bliver først taget af jordbunden, og derefter af sandpuden (sandpuden skal have en styrke til at have et nyt hus/bygning lagt oven på uden at få sætteskader). Efterfølgende kan gravning af sokler til bygningen starte.

Ligeledes, opgraver/oprenser vi også søer og vandløb med oplægning eller bortkørsel af jorden. Der tilbydes dertil, dumper til opfyldning i lavninger eller lavet som volde med beplantning.